ข้อมูลองค์กร

ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2536 โดยเริ่มแรกใช้ชื่อว่า บริษัท ภัทรค้าที่ดิน จำกัด ซึ่งได้รับการก่อตั้งโดย คุณอัศวิน วิภูศิริ ผู้เล็งเห็นอนาคตการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และความต้องการที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบของผู้บริโภค ดังนั้น บริษัท ภัทรค้าที่ดิน จำกัด จึงได้เริ่มพัฒนาโครงการ ที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ.2546

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 50 โครงการ ซึ่งกว่า 80% ของโครงการ ที่ดำเนินการมามีลักษณะบ้านเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น และ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บริษัทในเครือ

บริษัทในเครือที่บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% :

1. บริษัท ภัทรารมย์ เรียลเอสเตท จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจโครงการจัดสรรที่ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

2. บริษัท พี.เอช พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 เพื่อดำเนินธุรกิจ บริหารจัดการห้องชุดสำนักงานให้เช่า

3. บริษัท พิจิตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2538 เพื่อดำเนินธุรกิจโครงการบ้าน จัดสรรภายใต้ แบรนด์ ภัทรโมทาวน์

คณะผู้บริหาร ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้

 • ปี 2534


  รางวัลเสาบัวทอง : หมู่บ้านจัดสรรดีเด่น พ.ศ.2534 จากกระทรวงมหาดไทย

 • ปี 2536-2537


  คุณอัศวิน วิภูศิริ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทในเครือภัทรนิเวศน์ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรปี 2536-2537

 • ปี 2536-2537


  คุณอัศวิน วิภูศิริ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทในเครือภัทรนิเวศน์ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรปี 2536-2537

 • ปี 2539


  ได้รับโล่เกียรติยศ : เจ้าของโครงการลูกค้าที่ดี พ.ศ.2536 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา

 • ปี 2555


  BUREAU VERITAS Certification: ISO : 9001:2008