บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2536 โดยเริ่มแรกใช้ชื่อว่า บริษัท ภัทรค้าที่ดิน จำกัด ซึ่งได้รับการก่อตั้งโดย
คุณอัศวิน วิภูศิริ ผู้เล็งเห็นอนาคตการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และความต้องการที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบของผู้บริโภค ดังนั้น บริษัท ภัทรค้าที่ดิน จำกัด
จึงได้เริ่มพัฒนาโครงการ ที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการ เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ.2546
สามารถติดต่อขอคำปรึกษากับทีมงานคุณภาพ ได้ตามช่องทางดังนี้

082 361 5888 02 976 1248

info@pthouse.co.th

ติดต่อซื้อขายที่ดิน

นโยบายการดำเนินงาน

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2536 โดยเริ่มแรกใช้ชื่อว่า บริษัท ภัทรค้าที่ดิน จำกัด ซึ่งได้รับการก่อตั้งโดย
คุณอัศวิน วิภูศิริ ผู้เล็งเห็นอนาคตการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และความต้องการที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบของผู้บริโภค ดังนั้น บริษัท ภัทรค้าที่ดิน จำกัด
จึงได้เริ่มพัฒนาโครงการ ที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการ เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ.2546

บริการของเรา

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความซื่อสัตย์ และ การให้บริการลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญ

ต้องการติดต่อด้วยตัวเอง
หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์

บริษัท ภัทรเฮาส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 111 หมู่ 7 ถ.นนทบุรี - ปทุมธานี
ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 

FOLLOW US ON SOCIAL NETWORK :