ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ดูรายละเอียดวิศวกร / โฟร์แมน จ.ชลบุรี (ด่วนมาก)
• เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
• มีประสบการณ์งานก่อสร้างแบบ Precast 2 ปี
• มีความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
• สามารถเขียนแบบ auto cad จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป และมีใบประกอบวิชาชีพ
• มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแก้ปัญหา ใรการก่อสร้างบ้าน

FOLLOW US ON SOCIAL NETWORK :