โครงการที่ผ่านมา

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 50 โครงการ ซึ่งกว่า 80% ของโครงการ ที่ดำเนินการมามีลักษณะบ้านเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น และ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

THE WISH ข้าวหลาม


SOLD OUT

MOTOWN LITE ชัยพฤกษ์


SOLD OUT

MOTOWN BRIO อาคารพาณิชย์


SOLD OUT

MOTOWN BRIO แจ้งวัฒนะ


SOLD OUT

MOTOWN แจ้งวัฒนะ


SOLD OUT

PRIVATE1 สามโคก


SOLD OUT

PRIVATE2 อาคารพาณิชย์ ปทุมธานี


SOLD OUT

PRIVATE2 ปทุมธานี


SOLD OUT

Private3 บางบัวทอง


SOLD OUT

THE WISH ภูเก็ต


SOLD OUT

ภัทรนิเวศน์-ติวานนท์


SOLD OUT

ภัทรารมย์-ปทุมธานี


SOLD OUT

ภัทราวรรณ-บางบัวทอง


SOLD OUT

THE WISH @ KHOALAM


SOLD OUT

FOLLOW US ON SOCIAL NETWORK :