สร้างจากใจสู่อิสระในการใช้ชีวิต

สร้างจากใจ
สู่อิสระในการใช้ชีวิต

สร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัวทุกระดับ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย และรูปลักษณ์ที่สวยงามบนทำเลศักยภาพ

โดยเฉพาะในเขตปริมณฑลและเมืองสาคัญทางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัว

ทุกระดับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและ

ปานกลาง โดยคำนึงถึงประโยชน์ใน

การใช้สอย และรูปลักษณ์ที่สวยงาม

บนทำเลศักยภาพโดยเฉพาะในเขต

ปริมณฑลและเมืองสาคัญทางเศรษฐกิจ

โครงการที่ผ่านมาทั้งหมด

โครงการ
ที่ผ่านมาทั้งหมด

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 50 โครงการ ที่ดำเนินการมามีทั้ง บ้านเดียว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น และทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว
โดยมีโครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

บริษัท ภัทรเฮ้าส์

แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อย

กว่า 50 โครงการ ที่ดำเนินการมามีทั้ง

บ้านเดียว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น

และทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว โดยมีโครงการ

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล

พ.ศ.2566

ภัทรไพรเวท
รังสิต – คลองหลวง

ถนน เลียบคลอง 6 ต. คลองหก
อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

พ.ศ.2565

แกรนด์ทาวน์ 3

หลังการไฟฟ้า
ชุมชนฅลาฅข๊ง ซอย 5
ต. บึง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

พ.ศ.2565

โมทาวน์ไลท์
เพชรเกษม 110

ซอย เพชรเกษม 110/8
ข. หนองค้างพลู ข. หนองแขม
จ. กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2564

ภัทรไพรเวท 2 เฟส 3

ถนน ปทุม-เสนา ต. สามโคก
อ. สามโคก จ. ปทุมธานี

พ.ศ.2564

แกรนด์ทาวน์ สามโคก

ถนน ปทุม-เสนา ต. สามโคก
อ. สามโคก จ. ปทุมธานี

พ.ศ.2564

สบาย สบายคอนโด 2

ชอย อภิชาติ 3 ต. เทพารักษ์
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ

พ.ศ.2563

ภัทราวรรณ
ชัยพฤกษ์-บางบัวทอง

ถนน ชัยพฤกษ์ตัดใหม่ ต. ละหาร
อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี

พ.ศ.2563

สบาย สบายคอนโด

ชอย อภิชาติ 3 ต. เทพารักษ์
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ

พ.ศ.2563

โมทีค แจ้งวัฒนะ

ซอย แจ้งวัฒนะ 10 ข. ทุ่งสองห้อง
ข. หลักสี่ จ. กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2561

เดอะวิช 3 ป่าคอก ภูเก็ต

ถนน ป่าคลอก-เมืองใหม่
ต. ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

พ.ศ.2560

เดอะวิช 2 ป่าคอก ภูเก็ต

ถนน ป่าคลอก-เมืองใหม่
ต. ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

พ.ศ.2560

แกรนด์ทาวน์ 2

หลังตลาดวรกิจ
ต. บึง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

พ.ศ.2560

โมทาวน์ไลท์ ชัยพฤกษ์

ถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่
ต. ละหาร อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี

พ.ศ.2559

เดอะวิช 1 อนุสาวรี ภูเก็ต

ถนน ป่าคลอก-เมืองใหม่
ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

พ.ศ.2559

คอนโดโมทีฟ แจ้งวัฒนะ

99/169 ซอย แจ้งวัฒนะ 10 แยก 3
ถนน แจ้งวัฒนะ ข. ทุ่งสองห้อง
ข. หลักสี่ จ. กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2557

เดอะวิช ข้าวหลาม

หมู่บ้าน เดอะวิช แอท 26 ข้าวหลาม
ต. บ้านปึก อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

พ.ศ.2556

แกรนด์ทาวน์ 1

ต. บึง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

พ.ศ.2555

โมทาวน์ บริโอ

ถนน เลียบคลองประปา ต. บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

พ.ศ.2551

โมทาวน์ แจ้งวัฒนะ 19

19 ซอย แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19
ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

พ.ศ.2550

ภัทรไพรเวท 2 เฟส 2

ถนน ปทุม-เสนา ต. สามโคก
อ. สามโคก จ. ปทุมธานี

พ.ศ.2550

ภัทรารมย์ 3

ต. ลาดหลุมแก้ว
อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี

พ.ศ.2549

ภัทรไพรเวท 3

ถนน เทศบาล 2 ต. พิมลราช
อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี

พ.ศ.2548

ภัทรไพรเวท 2 เฟส 1

ถนน ปทุม-เสนา ต. สามโคก
อ. สามโคก จ. ปทุมธานี

พ.ศ.2547

ภัทรารมย์ 2

ต. ลาดหลุมแก้ว
อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี

พ.ศ.2547

ภัทรคอมเมอร์เชียน
บางบัวทอง

ซอย เทศบาล 2 ต. พิมลราช
อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี

พ.ศ.2546

ภัทรไพรเวท 1

ถนน ปทุม-เสนา ต. สามโคก
อ. สามโคก จ. ปทุมธานี

พ.ศ.2542

ภัทรนิเวศน์ ปทุม-นนท์

ถนน นนทบุรี-ปทุมธานี ต. บางคูวัด
อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

พ.ศ.2535

ภัทรารมย์ 1

ต. ลาดหลุมแก้ว
อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี

พ.ศ.2534

ภัทราวรรณ 1

ต. บางใหญ่ อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี