ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ ประจําสํานักงานใหญ่ (งานด่วน)
คุณสมบัติ :
เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม :
 • มีประสบการณ์ด้านติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับงานอสังหาริมทรัพย์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายจัดสรร
 • มีความซื่อสัตย์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้ในสายงาน ชอบการติดต่อประสานงาน
 • สามารถขับรถและมีใบขับขี่รถยนต์
ติดต่อ :
คุณทิฆัมพร ผิวนวล (ฝ่ายบุคคล) 02-976-1248 tikamporn@team-pattra.com
ความรับผิดชอบ :
 • รับผิดชอบงานด้านการขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ดำเนินงานขอใบอนุญาต และงานอื่นๆ ที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการและงานโอนกรรมสิทธิ์
คุณสมบัติ :
เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
จบการศึกษา ระดับ ปริญาตรี สาขา การบริหารจัดการ,วิทยาศาตร์,คอมพิวเตอร์,คณิตศาสตร์,สถิติ,
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม :
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word Excel PowerPoint ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารกับบุคคลภายใน และ ภายนอกองค์กรได้
 • มีความสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ขับรถได้ มีใบขับขี่
ติดต่อ :
คุณทิฆัมพร ผิวนวล (ฝ่ายบุคคล) 02-976-1248 tikamporn@team-pattra.com
ความรับผิดชอบ :
 • ตรวจสอบ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดเตรียมเอกสารการโอน
 • ติดต่อ กรมที่ดิน จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์
 • ตรวจสอบการเคลียร์ชุดโอนกรรมสิทธิ์ และบันทึกทะเบียนโอนเข้าระบบ
 • ตรวจสอบ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการ ขอ/เปลี่ยนชื่อ มิเตอร์ประปา-ไฟฟ้า ให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับไฟฟ้า ประปาเพื่อ ขอ/เปลี่ยนชื่อ มิเตอร์ประปา-ไฟฟ้า
โฟร์แมน โครงการภัทรแกรนด์ทาวน์3 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
คุณสมบัติ :
เพศ ชาย
วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
เพิ่มเติม :
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานหมู่บ้านจัดสรรมาก่อน
 • เคยผ่านงานด้านระบบ Precast มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ และ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถแก้ปัญหา ในการก่อสร้างบ้าน
 • สามารถปฎิบัติงานทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้
ติดต่อ :
คุณทิฆัมพร ผิวนวล (ฝ่ายบุคคล) 02-976-1248 tikamporn@team-pattra.com
ความรับผิดชอบ :
 • ดูแลควบคุมงาน,ตรวจงานระบบอาคารให้เป็นไปตามแบบและหลักวิศวกรรม
 • จัดทำรายงานก่อสร้าง เช่น รายงานความคืบหน้าประจำยวัน และขออนุมัติการทำงาน(ช่วงเวลาOT)
 • ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
 • ตรวจสอบการส่งงวดงานผู้รับเหมาใหเป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบบริษัทฯ
พนักงานขับรถ 6 ล้อ และรถแบคโฮ
คุณสมบัติ :
เพศชาย อายุ 25-50 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3.ขึ้นไป
เพิ่มเติม :
 • สามารถขับรถแบคโฮได้
 • สามารถปฎิบัติงานได้ทั้งเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
 • สามารมทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
ติดต่อ :
คุณทิฆัมพร ผิวนวล (ฝ่ายบุคคล) 02-976-1248 tikamporn@team-pattra.com
ความรับผิดชอบ :
 • ขับรถรับ-ส่ง สินค้า
พนักงานขาย ประจําโครงการภัทรแกรนด์ทาวน์ สามโคก (งานด่วน)
คุณสมบัติ :
อายุ 24-35 ปี
วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
เพิ่มเติม :
 • ชอบพบปะ ติดต่อกับคน และ รักงานด้านการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และ บุคลิกภาพดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายบ้าน หรือ คอนโด มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ติดต่อ :
คุณทิฆัมพร ผิวนวล (ฝ่ายบุคคล) 02-976-1248 tikamporn@team-pattra.com
ความรับผิดชอบ :
 • รับผิดชอบเสนอการขายโครงการแก่ลูกค้า
 • ดูแลเรื่องงานขายโครงการ
 • จัดทำสัญญา และให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อให้แก่ลูกค้า
 • ติดตามลูกค้าให้เข้าเยี่ยมชมโครงการ แนะนำ Product ให้ลูกค้า
 • จัดทำ Report ข้อมูลลูกค้า การเยี่ยมชมโครงการ กับฝ่ายการตลาด
 • สำรวจคู่แข่งโครงการ
พนักงานขาย ประจําโครงการเพชรเกษม 110 (งานด่วน)
คุณสมบัติ :
อายุ 24-35 ปี
วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
เพิ่มเติม :
 • ชอบพบปะ ติดต่อกับคน และ รักงานด้านการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และ บุคลิกภาพดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายบ้าน หรือ คอนโด มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ติดต่อ :
คุณทิฆัมพร ผิวนวล (ฝ่ายบุคคล) 02-976-1248 tikamporn@team-pattra.com
ความรับผิดชอบ :
 • รับผิดชอบเสนอการขายโครงการแก่ลูกค้า
 • ดูแลเรื่องงานขายโครงการ
 • จัดทำสัญญา และให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อให้แก่ลูกค้า
 • ติดตามลูกค้าให้เข้าเยี่ยมชมโครงการ แนะนำ Product ให้ลูกค้า
 • จัดทำ Report ข้อมูลลูกค้า การเยี่ยมชมโครงการ กับฝ่ายการตลาด
 • สำรวจคู่แข่งโครงการ
ผู้จัดการ โครงการโพอิทรี ภูเก็ต ไพรเวทวิลล่า
คุณสมบัติ :
เพศชาย อายุ 32-45 ปี
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(โยธา) หรือ สถาปัตยกรรมศาสตร์
เพิ่มเติม :
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรร อย่างน้อย 5 ปี
 • มีวุฒิภาวะ และ ความเป็นผู้นำสูง สามารถดูแล รับผิดชอบงานในโครงการได้ทั้งหมด
ติดต่อ :
คุณทิฆัมพร ผิวนวล (ฝ่ายบุคคล) 02-976-1248 tikamporn@team-pattra.com
ความรับผิดชอบ :
ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลากรประจำโครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใชัจ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนงานหลัก
 • ตรวจสอบ/อนุมั/ควบคุม แผนอนุมัติ Shop Drawing
 • ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนอนุมัติ วัสดุ-อุปกรณ์
 • วางแผนการใช้วัสดุและสินค้าคงคลังไห้เกิดประสิทธิภาพ
โฟร์แมน โครงการโพอิทรี ภูเก็ต ไพรเวทวิลล่า
คุณสมบัติ :
เพศชาย
วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี
เพิ่มเติม :
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้างแบบ Precast
 • ด้านงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรแนวราบ,งานโครงสร้าง
ติดต่อ :
คุณทิฆัมพร ผิวนวล (ฝ่ายบุคคล) 02-976-1248 tikamporn@team-pattra.com
ความรับผิดชอบ :
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
 • ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนดควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง,และสามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
ธุรการ โครงการโพอิทรี ภูเก็ต ไพรเวทวิลล่า
คุณสมบัติ :
เพศหญิง-ชาย อายุ 25 – 38 ปี
จบการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
เพิ่มเติม :
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ 3 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ดี
 • มีประสบการณ์เอกสาร ISO,งานก่อสร้าง,งานสโตร์
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่่นๆได้ดี
ติดต่อ :
คุณทิฆัมพร ผิวนวล (ฝ่ายบุคคล) 02-976-1248 tikamporn@team-pattra.com
ความรับผิดชอบ :
 • จัดทำเอกสารขออนุมัติ Memo ต่างๆ,จัดทำเงินสดย่อยประจำโครงการ
 • จัดทำเอกสารส่งงานPayment ผู้รับเหมา,จัดทำเอกสารขอซื้อวัสดุต่างๆในโครงการ
 • บันทึกและจัดเก็บข้อมุลการจัดซื้อ-จัดจ้างต่างๆเพื่อเป็นฐานข้อมูลของโครงการ
 • จัดทำเอกสาร ISO และปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย